Η ιστοσελίδα «www.mirgiotis.gr» δημιουργήθηκε από την Ατομική Επιχείρηση «ΜΥΡΓΙΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, οδός Αγίου Μελετίου, αριθμός 119, με ΑΦΜ 043712040, ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και τηλέφωνο επικοινωνίας 2108628901, (η οποία χάριν συντομίας θα αποκαλείται στο παρόν «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΥΡΓΙΩΤΗΣ»). Το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΥΡΓΙΩΤΗΣ δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό, την κατασκευή και την εμπορία κοσμημάτων και ρολογιών.

Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.mirgiotis.gr και περιηγηθείτε στα προϊόντα μας, σας παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους χρήσης, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς, καθώς η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας. Εάν διαφωνείτε με τους παρακάτω όρους χρήσης, σας καλούμε να διακόψετε άμεσα τη χρήση του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΥΡΓΙΩΤΗΣ έχει δικαίωμα να τροποποιήσει ή να ανανεώσει μονομερώς τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους. Οι παρακάτω όροι, συνιστούν τις προϋποθέσεις με τις οποίες συναλλάσσεται το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΥΡΓΙΩΤΗΣ, τηρουμένης της αρχής της καλής πίστης και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  για την Προστασία του Καταναλωτή (Ν. 2251/1994), το ηλεκτρονικό εμπόριο και την προστασία προσωπικών δεδομένων.

 1. Όροι Χρήσης

Το  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΥΡΓΙΩΤΗΣ δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα του, τόσο όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφουν κάθε προϊόν που διαθέτει, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας.

Το  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΥΡΓΙΩΤΗΣ δεν παρέχει εγγύηση και δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων ή για αποζημίωση του καταναλωτή σε τυχόν έλλειψη διαθεσιμότητας, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους. Επιπλέον, δεν φέρει ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση παράδοσης. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης, ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα και υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 1. Πνευματική Ιδιοκτησία

Το λογότυπο του www.mirgiotis.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Ατομικής Εταιρείας ΜΥΡΓΙΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ.

Όλο το περιεχόμενο που αναρτάται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, κώδικα HTML, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΥΡΓΙΩΤΗΣ  και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταφόρτωση (εκτός από τα σημεία που επιτρέπουμε), μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του Περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΥΡΓΙΩΤΗΣ. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΥΡΓΙΩΤΗΣ καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΥΡΓΙΩΤΗΣ και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού. Αποκτώντας πρόσβαση στην ιστοσελίδα www.mirgiotis.gr συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους ανωτέρω νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

 1. Προσωπικά Δεδομένα

Το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΥΡΓΙΩΤΗΣ  εφαρμόζει  τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων  για θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (ΠΔ 131/2003),  το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994)  για θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του για προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 4624/2019).

Έχετε τη δυνατότητα να εγγραφείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα πατώντας την επιλογή «Δημιουργία Λογαριασμού». Για τη Δημιουργία Λογαριασμού θα κληθείτε να παρέχετε προσωπικά σας στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ). Η ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων διασφαλίζεται με την χρήση προσωπικών κωδικών (username, password). Η εγγραφή σας δεν είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση και την αποστολή της παραγγελίας σας.

Κατά την υποβολή παραγγελίας, εάν δεν έχετε δημιουργήσει το λογαριασμό σας, θα σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά στοιχεία που σας αφορούν (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων, τηλέφωνο, και στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας εφόσον επιλεγεί χρέωση μέσω πιστωτικής κάρτας κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο διαδικτυακό μας τόπο κατά τη δημιουργία λογαριασμού ή την καταχώρηση παραγγελίας τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές). Το  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΥΡΓΙΩΤΗΣ δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλετε προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Με την υποβολή υλικού στον διαδικτυακό μας τόπο συμφωνείτε ότι το υλικό δεν περιέχει στοιχεία μη αληθή, παράνομα ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο ακατάλληλα για χρήση και δημοσίευση.

 1. Τιμές προϊόντων

Όλες οι τιμές που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα μας συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ 24% και όλους τους νόμιμους φόρους. Οι τιμές αυτές αφορούν τις ποσότητες  οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη μας, ενώ το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΥΡΓΙΩΤΗΣ επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές, ιδίως λόγω της φύσης των πωλούμενων ειδών από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα (ήτοι χρυσός, μέταλλα κλπ) όπου η αξία τους μεταβάλλεται συνεχώς. Λόγω της φύσεως ορισμένων αγαθών (λ.χ. βέρες ή προϊόντων που είναι κατασκευασμένα κατόπιν παραγγελίας από τον καταναλωτή) που η τιμή τους δεν μπορεί ευλόγως να καθοριστεί εκ των προτέρων, το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΥΡΓΙΩΤΗΣ  δεσμεύεται ότι θα σας ενημερώνει πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας για το ύψος αυτής.

Για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με δόσεις μέσω πιστωτικών καρτών, το ποσό της μηνιαίας δόσης είναι η διαίρεση της τιμής του προϊόντος με τον αριθμό των δόσεων που εσείς επιλέξατε, χωρίς κανέναν επιπλέον τόκο.

 1. Τρόποι Πληρωμής

Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Πληρωμή με την παραλαβή της παραγγελίας στο χώρο σας (αντικαταβολή):

Εφόσον έχετε επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την αντικαταβολή τότε θα πρέπει να καταβάλλετε το αντίστοιχο τίμημα (και τα τυχόν συμφωνηθέντα έξοδα λ.χ. μεταφοράς) κατά την παραλαβή του προϊόντος από τον μεταφορέα της επιλογής μας. Ανάλογα με το είδος  του εμπορεύματος και το ποσό της αξίας αυτού, υπάρχει η πιθανότητα να ζητηθεί προκαταβολή μέρους της αξίας της παραγγελίας σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών .

Πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Έχετε την δυνατότητα να εξοφλήσετε το ποσό αξίας της παραγγελίας μέσω κατάθεσης σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας μας:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 11140183382

IBAN: GR 8001101110000011140183382

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΜΥΡΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Μόλις εξοφλήσετε την παραγγελία σας, παρακαλείστε να αποστείλετε το αποδεικτικό καταβολής και τον αριθμό παραγγελίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ώστε να προχωρήσουμε στη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας.

Πληρωμή με πιστωτική κάρτα

Έχετε την δυνατότητα να εξοφλήσετε το ποσό αξίας της παραγγελίας μέσω πληρωμής με πιστωτική κάρτα. Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, θα οδηγηθείτε στο Ταμείο. Πατώντας την επιλογή «Pay Now» θα εμφανιστεί ένα παράθυρο ασφαλείας για την εισαγωγή των δεδομένων της κάρτας σας όπου θα πραγματοποιηθεί άμεση  .

 1. Αποστολή προϊόντων

Οι παραγγελίες σας αποστέλλονται εντός τριών εργάσιμων ημερών. Διεκπεραίωση, αποστολή και παράδοση παραγγελιών δεν πραγματοποιούνται τα Σαββατοκύριακα ή τις επίσημες αργίες. Σε κάποιες περιπτώσεις όπου η διαθεσιμότητα των προϊόντων είναι διαφορετική (αναγράφεται στο προϊόν) θα ειδοποιηθείτε για την ακριβή ημερομηνία παράδοσης. Σε περίπτωση που το προϊόν που επιλέξατε δεν είναι διαθέσιμο, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και θα σας γνωστοποιήσουμε την καθυστέρηση. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εκτελεστεί η παραγγελία σας για λόγους ανωτέρας βίας (κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κτλ.) θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε την ολοκλήρωσή της. Για την αποστολή των προϊόντων χρησιμοποιούμε την μεταφορική εταιρεία Γενική Ταχυδρομική.

Η παραγγελία σας είναι δυνατόν να καθυστερήσει σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς σας. Το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΥΡΓΙΩΤΗΣ δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις στην παράδοση της παραγγελίας σας ή για τυχόν προβλήματα επικοινωνίας με την μεταφορική εταιρεία. 

 1. Επιστροφές προϊόντων

Επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές εντός 14 ημερών από την παραλαβή τους. Το προϊόν ή τα προϊόντα θα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, να μην έχουν χρησιμοποιηθεί, φορεθεί ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση πέραν της αρχικής τους και να μην έχει αφαιρεθεί το καρτελάκι με τον κωδικό του προϊόντος.

Τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να είναι σωστά συσκευασμένα ώστε να μην υποστούν φθορά κατά τη μεταφορά τους. Μπορείτε να προχωρήσετε σε επιστροφή προϊόντος είτε μέσω αποστολής αυτού με χρήση μεταφορικής εταιρείας, είτε με την αυτοπρόσωπη μετάβασή σας στο κατάστημά μας. Μέχρι την παραλαβή του προϊόντος από εμάς, αυτό βρίσκεται στη δική σας ευθύνη, οπότε είναι σημαντικό να φροντίσετε η συσκευασία της αποστολής να είναι ασφαλής έτσι ώστε να αποφευχθεί τυχόν φθορά κατά τη μεταφορά και ως εκ τούτου αδυναμία επιστροφής του. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς του αντικειμένου κατά τη μεταφορά της επιστροφής.

Η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται μετά την επιστροφή στο κατάστημά μας και κατόπιν ελέγχου της κατάστασης του προϊόντος. Εάν διαπιστωθεί οποιαδήποτε φθορά στο προϊόν, δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων. Το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί στη συσκευασία του και να συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς ή την κάρτα αλλαγής (σε περίπτωση δώρου).

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επιστρέψετε ένα προϊόν, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω email στη διεύθυνση [email protected] ώστε να μας γνωστοποιήσετε την επιστροφή. Κατά την παράδοση του προϊόντος στον μεταφορέα, θα λάβετε έναν αριθμό εντοπισμού (tracking number) της αποστολής, τον οποίο θα πρέπει να μας αποστείλετε μέσω email. Μόλις παραλάβουμε το προϊόν επιστροφής , θα ξεκινήσει η διαδικασία επιστροφής της αξίας του. Αυτή είναι ανάλογη με τον τρόπο πληρωμής που έχετε επιλέξει. Έτσι, το ποσό θα σας επιστραφεί είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας, είτε με κατάθεση του ποσού εντός 15-30 εργάσιμων ημερών στον τραπεζικό λογαριασμό από τον οποίο καταβάλλατε το ποσό, είτε σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε σε περίπτωση αντικαταβολής (ισχύει μόνο εντός Ελλάδας).

Τα έξοδα μεταφοράς για την επιστροφή του προϊόντος βαραίνουν τον καταναλωτή.

 1. Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας, για στατιστικούς λόγους όπως τη μέτρηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας ή τα αποτελέσματα της αναζήτησής του χρήστη, καθώς και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς και για λόγους marketing. Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας www.mirgiotis.gr μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Τα αναγκαία cookies είναι απολύτως απαραίτητα για την σωστή λειτουργία του ιστότοπου. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει μόνο cookies που εξασφαλίζουν βασικές λειτουργίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας του ιστότοπου. Αυτά τα cookies δεν αποθηκεύουν προσωπικές πληροφορίες. Σε περίπτωση δεν επιθυμείτε την χρήση αναγκαίων cookies από το διαδικτυακό τόπο www.mirgiotis.gr δεν θα είναι δυνατή η περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. 

 1. Ασφάλεια

Το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΥΡΓΙΩΤΗΣ αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. H ιστοσελίδα www.mirgiotis.gr  χρησιμοποιεί την αναγνώριση πελάτη και το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης Standard SSL με κρυπτογράφηση 256-bit.

Η ασφάλεια εισόδου στον προσωπικό σας λογαριασμό επιτυγχάνεται μέσω της «Αναγνώρισης Πελάτη». Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση σας είναι δύο, το όνομα χρήστη (username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password).

Όταν καταχωρείτε τους κωδικούς σας, σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία.  Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψής τους από τρίτα πρόσωπα.

Τα προσωπικά σας στοιχεία, ύστερα από αίτησή σας στο email [email protected], είναι δυνατό να διαγραφούν οριστικά.  

 1. Περιορισμός Ευθύνης

Προσπαθούμε να διασφαλίζουμε ότι οι πληροφορίες που παρουσιάζονται είναι ακριβείς, πλήρεις και ανανεώνονται σε τακτική βάση. Με τη χρήση αυτού του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, αποδέχεστε και δεσμεύεστε από τους όρους και τις συνθήκες που ισχύουν κατά την ημερομηνία χρήσης του.

Δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτό, ούτε εγγυόμαστε ότι η χρήση αυτής της ιστοσελίδας θα είναι χωρίς διακοπές ή λάθη, ούτε ότι σε περίπτωση που υπάρχουν λάθη θα διορθώνονται αυτομάτως. 

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Αρμόδια Δικαστήρια

Το ελληνικό δίκαιο διέπει τις συμβάσεις που συνάπτονται με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση διαφορών που απορρέουν από τέτοιου είδους συμβάσεις ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας.